Getuigenis schrijven

English | vorig hoofdstuk | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

Dit is een hulpmiddel, een frame. Het is niet een Bijbels voorschrift. Het kan helpen om (nieuwe) gelovigen hun geloofsverhaal te structureren. Het kan helpen bij evangelisatie of bij een openbare doop.
Schrijf uw persoonlijk verhaal op en gebruik het schema zoals hieronder aangegeven. Als het eerste concept is geschreven bespreek het met uw Bijbel-leraar. Misschien is er nog een tweede of derde versie nodig. Als het echt klaar is schrijf er je naam met datum en jaar onder. Gebruik het document als een persoonlijke geheugensteun als u uw verhaal aan anderen vertelt, zoals bij uw doop en bij het memoriseren.

Achtergrond
 • Waar en hoe ben ik opgegroeid (cultureel, sociaal, geestelijk, eventueel politiek)
 • Wat was mijn perceptie over leven en dood?
 • Wat wist ik van het Christelijk geloof?

Bekeringsproces
 • Wat deed me besluiten om de Bijbel, de God van de Bijbel en het Christelijk geloof te gaan onderzoeken? Wanneer was dat en onder welke omstandigheden?
 • Wat overtuigde me dat de God van de Bijbel echt is en waardoor ik de Bijbel als Gods Woord aanvaardde?
 • Welke rol had Jezus hierin? Bijbelverzen?
 • Wat is zonde voor je? Heb ik vergeving voor mijn zonden nodig en waarom? Hoe beleid ik mijn zonden? Wat zijn de Bijbelverzen die mij hielpen om zonde en vergeving te begrijpen?
 • Wat is bekering voor mij? Wil ik echt aan mijn leven een andere richting geven en hoe doe ik dat? Wie is de eigenaar van mijn leven? Welke Bijbelverzen zijn leidinggevend (geweest) in dat proces?
 • Waarom wil ik gedoopt worden? Noem Bijbelverzen.

Mijn nieuwe status in God, mijn wereldbeeld en verwachtingen
 • Wie is Jezus voor me? Noem Bijbelverzen.
 • Wie is de Heilige Geest en waar is Hij in mijn leven?
 • Wat is mijn nieuwe rol in relaties? Denk aan familie, vrienden, intimiteit (dating/huwelijk), kerk, maatschappij (wereldbeeld), etc.
 • Wat is mijn bestemming in de eeuwigheid? Bijbelverzen.
 • Waar ben ik God dankbaar voor?