Heilige Geest

English | vorig hoofdstuk | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

De Bijbel zegt dat de Heilige Geest God is. De Bijbel vertelt ons ook dat de Heilige Geest een goddelijk persoon is, een wezen met verstand, emoties en een wil. Het feit dat de Heilige Geest God is, wordt duidelijk in veel Schriftgedeelten gezien, waaronder Handelingen 5: 3-4. In dit vers confronteert Petrus Ananias waarom hij tegen de Heilige Geest loog en zegt hij dat hij "niet tegen mensen gelogen had, maar tegen God." Het is een duidelijke verklaring dat liegen tegen de Heilige Geest liegen tegen God is. We kunnen ook weten dat de Heilige Geest God is, omdat Hij de karakteristieken van God bezit. Zijn alomtegenwoordigheid wordt bijvoorbeeld gezien in Psalm 139:7-8: “Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er; " Dan zien we in 1 Korintiërs 2:10-11 het kenmerk van alwetendheid in de Heilige Geest. 'Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods." We kunnen weten dat de Heilige Geest inderdaad een goddelijk persoon is, omdat Hij verstand, emoties en een wil bezit. De Heilige Geest denkt en weet (1 Korintiërs 2:10). De Heilige Geest kan bedroefd zijn (Efeziërs 4:30). De Geest pleit voor ons (Romeinen 8: 26-27). Hij neemt beslissingen volgens Zijn wil (1 Korintiërs 12: 7-11). De Heilige Geest is God, de derde Persoon van de Drie-eenheid. Als God kan de Heilige Geest echt functioneren als Trooster en Raadgever die Jezus beloofde dat Hij zou zijn (Johannes 14:16, 26, 15:26).