Thuiskomen

English | vorig hoofdstuk | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

Een tastbaar verhaal is Jezus' gelijkenis van de verloren zoon, zoals onderwezen in Lucas 15: 11-31, ook wel 'thuiskomen' genoemd; daar waar we thuishoren. In het verhaal heeft een vader twee zonen. De jongste zoon vraagt om zijn erfenis en raakt berooid nadat hij zijn fortuin heeft verspild (het woord "verloren zoon" betekent "verkwistend extravagant"). Hij keert terug naar huis met de bedoeling zijn vader te smeken een van zijn ingehuurde bedienden te worden, in de verwachting dat zijn relatie met zijn vader waarschijnlijk wordt verbroken. De vader verwelkomt hem terug en viert zijn terugkeer. De oudste zoon weigert mee te doen. De vader herinnert de oudste zoon eraan dat hij op een dag alles zal erven. Maar ze moeten nog steeds de terugkeer van de jongste zoon vieren, want hij was verdwaald en is nu gevonden.