Bereken de kosten

English | vorig hoofdstuk | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

Voordat we de belangrijke stap van bekering zetten, moeten we begrijpen wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Het leven krijgt een heel nieuw perspectief. Daarom moeten we 'de kosten berekenen', voordat we die stap zetten. Het aanvaarden van Christus' offer wordt rechtvaardiging genoemd. Dat is gratis voor de bekeerling. De volgende fase heet heiliging, waarin de gelovigen groeien in geloof en heiliger worden. Het kan moeilijker worden om Jezus echt in alles te vertrouwen. De derde fase is discipelschap. Dan moet je leren om Jezus in alles op de eerste plaats te zetten. Je moet je kruis opnemen en Hem onvoorwaardelijk volgen.

De leer van Jezus illustreert de processen van het tellen van de kosten in:    
  1. Lukas 9:57-62. Drie mannen beloofden Jezus te volgen. Jezus geeft verschillende antwoorden, omdat de mannen Hem alleen wilden volgen op hun eigen voorwaarden.   
  2. Lukas 14:26-35. Jezus zegt dat Hem volgen kostbaar is.    
  3. Lukas 18:18-27. De rijke jonge heerser hoefde niet op te geven, maar op te geven.    
  4. Marcus 8:34-38. Hem volgen kan uiteindelijk je leven kosten. 

Alle passages gaan over het opgeven van je leven en het beantwoorden van de oproep van Jezus: "Kom, volg mij", wat het ook kost. 


More about this source text
Source text required for additional translation informationSend feedback
Side panels