Gered door het geloof

English | vorig hoofdstuk | volgend hoofdstuk | naar Hoofdlijnen

Is redding door het Christelijk geloof alleen of door het geloof plus goede werken? Dit is misschien wel de belangrijkste kwestie in de Christelijke theologie. Deze vraag was de oorzaak van de Reformatie, de splitsing van de Protestante Perk en de Katholieke Kerk. Deze kwestie is het voornaamste verschil tussen Bijbels Christendom en de meeste "Christelijke" sekten. Is redding door het geloof alleen of door het geloof plus goede werken? Ben ik gered door alleen in Jezus te geloven, of moet ik naast in Hem geloven ook nog iets doen? Deze vraag wordt bemoeilijkt door sommige schijnbaar tegenstrijdige Bijbelteksten. Vergelijk Romeinen 3:28, 5:1 en Galaten 3:24 met Jakobus 2:24. Sommigen zien een verschil tussen Paulus (redding door het geloof alleen) en Jakobus (redding komt door geloof plus werken). Paulus zegt op dogmatische gronden dat rechtvaardiging alleen door het geloof komt (Efeziërs 2:8-9), terwijl Jakobus blijkt te zeggen dat rechtvaardiging komt door geloof en werken. Dit klaarblijkelijk probleem kan worden beantwoord na onderzoek waar Jakobus precies over spreekt. Jakobus spreekt tegen dat een persoon geloof kan hebben zonder goede werken (Jakobus 2:17-18). Jakobus benadrukt het punt dat echt geloof in Christus een veranderd leven en goede werken zal voortbrengen (Jakobus 2:20-26). Als een persoon claimt een gelovige te zijn maar geen goede werken heeft in zijn/haar leven, dan heeft hij/zij geen echt geloof in Christus (Jakobus 2:14, 17, 20, 26). Paulus zegt hetzelfde. De vrucht die de gelovige zou moeten hebben is opgetekend in Galaten 5:22-23, direct gevolgd door te zeggen dat we door het geloof zijn gered, niet door werken (Efeziërs 2:8-9). Paulus informeert ons dat we zijn geschapen om goede werken te doen (Efeziërs2:10). Paulus verwacht evenveel een veranderd leven zoals Jakobus dat doet: Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuweis gekomen (2 Korinthiërs 5:17). Jakobus en Paulus zijn het niet oneens in hun onderwijs over redding. Zij benaderen hetzelfde onderwerp vanuit verschillende perspectieven. Paulus wijst eenvoudigweg dat rechtvaardiging alleen door het geloof komt terwijl Jakobus het zwaartepunt legt bij het feit dat echt geloof in Christus goede werken voortbrengt.