Zoek eerst het Koninkrijk

Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja.