Uw sterke hand

Machtige Heer, grote Verlosser, iedere dag kneden uw handen
mijn leven als klei. Zo vormt U mij naar uw plan.

U roept mij zacht in uw nabijheid;
daar vind ik kracht, uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als U.
U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij, o Heer, dichter naar U toe.

Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.