O Heer mijn God

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht.
 
Dan zingt mijn ziel, tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel, tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,, hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk, dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam.
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Opw 7 video