Jeep van der Schoot

Een serie over het thema: Op weg naar het Vaderhuis
1. De Gemeente in profetisch perspectief
2. Het verschil tussen Israël en de gemeente
3. Israël en de Gemeenteverschil in profetisch perspectief
4. Tijdsperiode/bedeling van de gemeente
5. Heilsperiode in het bijzonder aan Paulus geopenbaard
6. Het Jodendom kan niemand behouden, Jezus Christus alleen
7. De gemeente is een geestelijk huis
8. Blijven bij de gezonde rechte leer
9. Opname gemeente
Spreker: Jeep van der Schoot
Opnamedatum: Mei 2019
Levend Water College (https://levendwater.frl)
Video-opname: Paul Amelink