Immanuel

Als wij samen U aanbidden
dan maakt uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden,
wij eren U alleen.
Ons hart staat voor U open,
Heer, neem de ereplaats;
wij heffen onze handen naar U op.

Immanuël, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God, de allerhoogste heer.
Immanuël, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God, de allerhoogste heer.
Zie hoe, als wij voor Hem zingen,
de hemel opengaat
en als frisse morgenregen
zijn liefde mensen raakt.
Want U alleen bent waardig,
dat Sion U aanbidt,
de koning die voor eeuwig heersen zal!