Ik kom in Uw heiligdom binnen

Ik kom in uw heiligdom binnen, 't voorhangsel ga ik voorbij.
'k Breng U mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezang stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot U,
't loflied komt diep uit mijn hart.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal.