Hij is Heer

Heel de schepping geeft U eer, buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God, trouw in eeuwigheid.

Heel de schepping zingt uw lof, U alleen bent onze God
Onze Koning die regeert, heerser voor altijd!

Hij is Heer en zijn eer, vult de aarde, vult de hemel
en zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor de glorie van uw naam,
de glorie van uw naam.
U alleen hebt alle macht, leer ons leven uit uw kracht.
Blaas uw vuur aan in ons hart, dat iedereen het ziet en ieder hoort:

Heilig is de Heer, de schepping juicht, de schepping juicht.