Heer God U loven wij

Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Zebaoth.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Amen.
Opwekking 7 video