Eeuwige God

Zegen, aanbidding, kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel op aard zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon, aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw koninkrijk.
Zing nu voor de eeuwige God.
Geen andere macht is aan U gelijk.
Zing nu voor de eeuwige God.