Dwars door het vuur

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud, en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud, puur goud.
Dwars door het vuur, maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus
naar meer van uw Geest, en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn, van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon. Heilig mij.