Deel door ons uw liefde uit

Deel door ons uw liefde uit aan wie honger heeft en pijn.
Laat ons waar verdeeldheid is uw vredestichters zijn.
Ons verlangen is alleen, Heer, maak ons hart bereid,
dat door heel ons leven heen uw liefde wordt verspreid.

Deel door mij uw liefde uit, aan een medemens die lijdt.
Leer mij meer vervuld te zijn met uw bewogenheid.
Mijn verlangen is alleen, Heer, maak mijn hart bereid,
dat door heel mijn leven heen uw liefde wordt verspreid.

Openbaar uw koninkrijk aan wie zoekt, aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit, dat in ons en door ons,
o, Jezus, uw liefde wordt verspreid, uw liefde wordt verspreid.
Deel door ons uw liefde uit tot de einden van de aard',
dat zich waar de dood nu heerst nieuw leven openbaart.
Maak ons als uw werkers klaar en sterk ons in de strijd,
tot wij mogen oogsten waar uw liefde wordt verspreid.
Uw liefde wordt verspreid (4x).

Deel door ons uw liefde uit, maak ons hart bereid.
Deel door ons uw liefde uit, maak ons hart bereid.
Deel door ons uw liefde uit, ja wij zijn bereid.
Deel door mij uw liefde uit, ja ik ben bereid.
Uw liefde wordt verspreid (4x)