De zaligheid is van God

De zaligheid is van God, die samen met het Lam regeert op zijn troon.
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. Heerlijkheid, sterkte en kracht.
Zij onze God voor eeuwig en eeuwig.
Zij onze God voor eeuwig en eeuwig.
Zij onze God voor eeuwig en eeuwig.
Amen!

En wij de verlosten zijn sterk door 't woord van ons getuigenis.
En wij roepen uit: Eer en rijkdom, wijsheid en macht.
Heerlijkheid, sterkte en kracht.