Bron van licht en leven

Bron van licht en leven, wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig. Heer, wij danken U.

Laat de zon van uw gerechtigheid opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid, halleluja.
U bent onze Vader, wij aanbidden U.
U geeft ons genade, Heer, wij eren U.

U bent onze Koning, wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen, Heer, wij prijzen U.